Słowo statusowe sterownika S7-300

Słowo statusowe sterownika jest to wewnętrzny rejestr procesora używany do śledzenia stanu instrukcji w trakcie ich przetwarzania. Składa się ono z szesnastu bitów z czego dziewięć pierwszych jest używanych. Każdy z bitów odpowiada za inna funkcję np. śledzenie operacji logicznej, śledzenie operacji matematycznej, śledzenie operacji porównań .

Jak powinien wyglądać interfejs użytkownika (HMI / SCADA)

Projektowanie nowego interfejsu użytkownika z maszyną jest bardzo złożonym i skomplikowanym procesem. Co zrobić aby nowo utworzona wizualizacja była prosta, czytelna i funkcjonalna dla użytkownika? Jak zaprojektować wizualizacje aby wpisywała się w najnowsze trendy i była po prostu ładna? Postaram się w tym wpisie odpowiedzieć na te pytania i dać Wam kilka wytycznych, dzięki którym nie popełnicie żadnego graficznego „hara-kiri” .